Thuis > Nieuws > Nieuws uit de sector

Gebruik van doseerpomp

2022-06-22

De doseerpomp is een verdringerpomp. Controleer tijdens gebruik eerst of de ankerbout en het smeeroliepeil van het pomplichaam normaal zijn en draai vervolgens de motor. Open na bevestiging de inlaat- en uitlaatkleppen van de pomp, start de motor en pas vervolgens langzaam de slag van de pomp aan van 0 tot 70-80%. Houd in het algemeen rekening met de uitlaatdruk, drukpuls en debiet. Het verschil met centrifugaalpompen is dat de doseerpomp een verdringerpomp is en dat de druk binnenin niet kan worden onderdrukt. Zodra de druk is onderdrukt, is het gemakkelijk om de uitlaatleiding te beschadigen en zelfs tot defecten aan apparatuur en ongelukken te leiden. Daarom moeten eerst de inlaat- en uitlaatkleppen worden geopend en vervolgens moet de motor worden gestart. (Voor centrifugaalpompen moet eerst de inlaatklep worden geopend, daarna moet de motor worden gestart en vervolgens moet de uitlaatklep worden geopend om het debiet te regelen.) Wanneer de motor start, moet ervoor worden gezorgd dat de slag klein is. , meestal 0, en dan wordt de slag vergroot. Het is onmogelijk om de slag aan te passen voordat de motor wordt gestart, waardoor de apparatuur gemakkelijk kan worden beschadigd.